Welkom

In 1991 werd Buro Dingemans in Amsterdam opgericht door mij, Judith Dingemans-Riesebos. In 2009 verhuisden we naar het oosten, eerst naar Zutphen en in 2016 naar Warnsveld.
Mijn werk betreft gedrags- en cultuurveranderingen binnen organisaties.

Ik heb me gespecialiseerd in:

Het afgelopen jaar werd hard gewerkt aan de handleiding Methodische Supervisie

Goede voornemens voor 2024 en "klaar met reflecteren"?

Zie Methodische Supervisie
Methodische Supervisie voor verbetering van persoonlijke effectiviteit

Voor wie?

Voor iedereen die met meer plezier en succes professioneel wil werken en persoonlijk welbevinden wil verhogen.

Wat?

Supervisie werkt met (soms twijfelachtige) methoden en technieken zonder dat deze expliciet geleerd en overgedragen worden.* Daarom hebben wij Methodische Supervisie ontwikkeld gebaseerd op wetenschappelijk onderzochte methoden. Waarin gebruikte vaardigheden geleerd worden.

metsup Methodische Supervisie heeft 4 kernactiviteiten: Zelfobservatie, Nadenken, Gedragverandering en Nieuw gedrag uitvoeren. Bij de start van deze kernactiviteiten worden de benodigde vaardigheden uitgelegd en geleerd. De gebruikte methoden zijn gebaseerd op methoden die in wetenschappelijk onderzoek effectief bleken.

Tijdens de Methodische Supervisie leer je de methodiek en pas je gelijktijdig deze methodiek toe. Zo kun je al tijdens het leren komen tot andere inzichten, veranderingen in gedrag en tot verhoging van persoonlijke effectiviteit. Methodische Supervisie wordt daarmee een “tool” die je altijd kunt inzetten op momenten dat je twijfels hebt over je persoonlijke effectiviteit.

Hoe?

In maximaal 10 wekelijkse bijeenkomsten verhoog je je persoonlijke effectiviteit én leer je de methode om jezelf te kunnen blijven monitoren en sturen. Om de resultaten in kaart te kunnen brengen vindt een korte voor- en nameting plaats.

Tijdsinvestering voor bijeenkomsten

1 uur per individuele bijeenkomsten
1,5 uur per groepsbijeenkomst van 2 of 3 personen
2 uur per groepsbijeenkomst van 4 personen

Plus gemiddeld dagelijks 15 minuten aan leeswerk en opdrachten.

Looptijd

Minimaal 10 weken, maximaal 3 maanden

Waar?

Mijn Kantoor, Rijksstraatweg 17, Warnsveld of op in overleg te bepalen andere locatie

Prijs

Oriënterend en informatief gesprekgratis
Individueel traject€ 150,- per bijeenkomst
Groepen van 3 personen€ 225,- per bijeenkomst
Groepen van 4 personen€ 300,- per bijeenkomst

Indien de locatie buiten 5 kilometer rond Warnsveld is, geldt een kilometervergoeding.
N.B. Werkgevers en inkomensverzekeringen kunnen deze supervisietrajecten indien geindiceerd vergoeden.

Bent u geïnteresseerd?

Dan kunt u contact opnemen via mijn contactpagina (of zie bovenstaand menu)

* zie Kwaliteit van supervisie, J. Dingemans & R. Rombouts, 2021.
© Methodische Supervisie, Buro Dingemans

20230820_judith.jpg
Over mij

Ik ben moeder met twee dochters, Verpleegkundige A, Klinisch en Arbeid&Organisatie Psycholoog (UvA), Master of Public Health (MPH) (School of Public Health of the University of California, Los Angeles), en geregistreerd LVSC en NHG Supervisor en Transformatief Mediator.

Ik hou van mensen en ik wil bijdragen aan begripvolle en effectieve communicatie tussen mensen.

linkedin LVSC coaches-voor-medici-logo logoResearchgate

CV
Werkervaring
2015‑2023 Docent, Supervisor, StudieLoopbaanBegeleider, Hogeschool Utrecht
1991‑heden Evaluatieonderzoek, teambegeleiding en supervisie, Buro Dingemans
2006‑2008 Secretaris van Bestuur Vrije School Zaanstreek
2005‑2006 MR‑secretaris, Vrije School Zaanstreek
1990‑1991 Onderzoeksadviseur bij Circon BV in Amsterdam
1990 Projectleider invoering casemanagement, Verpleeghuis Hogewey in Weesp.
1989 Ontwikkeling van een "Self evaluation Instrument" for managers in hospitals. Werkgever: Kaiser Permanente Hospitals Foundation, Los Angeles.
1989 Ontwikkeling van een evaluatiedesign om proces en effecten van bezigheidstherapie bij psychotische patiënten te meten. Veterans Administration, Brentwood, California.
1988‑1989 In opdracht van Berenschot B.V. project "Terreinverkenning Gezondheidszorg U.S.A.' Informatieverzameling over de stand van zaken o p het terrein van de Amerikaanse gezondheidszorg door middel van interviews met 40 "health care professionals" in Los Angeles County, USA.
1981‑1986 Verpleegkundige A in psychiatrische, verpleeghuis‑ en particuliere settings.

Opleiding

2022-2023 Masterclass Transitiemanagement Erasmus Universiteit Rotterdam
2019 Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid, Hogeschool Utrecht (Modules: Ontwerpen, Uitvoeren en Examineren)
2011‑2013 Cursussen Nederlandse Gebarentaal, Apeldoorn (AB1,2 en 3)
2008 Training Buurtbemiddelaar, Gemeente Amsterdam
2005‑2013 Opleiding Transformatieve Mediation, Carol Bloom
2003 Geregistreerd supervisor LVSB, nr. S11207
2000‑2002 2‑jarige Postacademische Leergang Supervisiekunde, PAO, Amsterdam
1999 Training Geweldloze Communicatie van M.Rosenberg, Centrum Geweldloze Communicatie
1997 Mediation Training van Kenneth Cloke, Cape Cod, Massachussets, USA
1989 School of Public Health, University of California, Los Angeles (UCLA), Titel "Master in Public Health' (MPH) behaald.
1982‑1988 Doctorale graad Klinische Psychologie en Arbeid & Organisatie Psychologie, Universiteit van Amsterdam (Stages: Pieter Baan Centrum en Berenschot B.V., Utrecht)
1980 Staatsdiploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO), Den Haag
1977‑1981 Opleiding Verpleegkundige A, diploma 1981, Medisch Centrum Geleen
1972‑1977 Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (HAVO), Revius Lyceum, Doorn
Publicaties

​​​​​​​Judith Dingemans en René Rombouts (2021). Kwaliteit van supervisie (prepublicatie op Researchgate.net), Download de prepublicatie.

​​​​​​​Judith Dingemans en René Rombouts (2020). Supervisieopleidingen in Nederland (Data Tabel), http://burodingemans.nl/lvscopleidingen.

​​​​​​​Judith Dingemans en René Rombouts (2020). Supervisieopleidingen in Nederland, https://lvsc.eu/kennisbank/supervisieopleidingen-in-nederland, Download artikel (pdf).

Judith Dingemans (2019). Eigen supervisorisch handelen onder de loep. Tijdschrift voor Begeleidingskunde , 8 (3), 56-61, 2019. Download artikel (pdf)

Judith Dingemans (2019). Legitimatierapport Integraal Assessment Basis Didactische Bekwaamheid. Ontwikkeling, Uitvoering en Toets van Methodische Supervisie in het kader van competentie ontwikkeling van SJD-studenten, HU (Hoge School Utrecht), Download artikel (pdf)

Judith Dingemans en René Rombouts (2014).GGZ-Enquête 2014. Vrijgevestigde behandelaren in de GGZ Overbelast! Administratieve, Financiële en Mentale Belasting van Vrijgevestigden in de GGZ. Buro Tester, Mei 2014. http://burotester.nl/rapport_ggz_enquete_2014.pdf

Rol OR is aan vernieuwing toe, resultaten van een enquete gehouden onder directies van zorginstellingen over invloed OR op strategisch beleid, Het Ziekenhuis. nr. 2, 26 januari 1995.

Mantelzorg, wiens zorg is dat?. i.s.m. Annet de Wit en mr. Barbara Riesebos, Vrouw & Gezondheidszorg, nr. 4, augustus 1995.

Nieuwe Kwaliteitswet biedt instellingen onvoldoende houvast, i.s.m. mr. Barbara Riesebos, Het Ziekenhuis. nr. 12. 30 juni 1994.

Gedragsproblemen in verpleeg- en verzorgingshuizen, een onderzoek naar de interactie tussen verzorgenden en bewoners met gedragsproblemen in verpleerzorgingshuizen in de gezondheidsregio Amsterdam, artikel bestemd voor Sigra Informatief, nog niet gepubliceerd.

Vergrijzing in de verstandelijk gehandicaptenzorg in de gezondheidsregio Amsterdam- een onderzoek i.s.m. drs. Bouw, Sigra-Informatief, december 1993.

Hot dogs en Health in Amerika, Lady Z, tijdschrift emancipatie verzorging verpleging nr. 3, 1992.

Prettig gestoord. een stempel voor het leven, Lady Z, nr. 4. 1992.

Kwaliteit van zorg. model voor de ontwikkeling van een integraal kwaliteitssysteem, Ziekenhuis Management, nr. 11, november 1992.

Kwaliteitswet Zorginstellingen: wiens belang wordt gediend?, Het Ziekenhuis, nr. 22, 3 december 1992.

Hoofd van medische staf participeert direct in beleid. Het Ziekenhuis nr.9, 10 mei 1990.

Amerikaanse ziekenhuizen verhogen hun efficiency, Het Ziekenhuis nr. 15, 30 augustus 1990.

Informatiebeleid en automatisering in de V.S., Het Ziekenhuis nr. 16, 13 september 1990.

Budgettering in de V.S.. Het Ziekenhuis nr. 17, 27 september 1990.

Projecten
Supervisie, begeleide intervisie en conflictbemiddelingstrajecten bij opdrachtgevers: ,
logoMovirMovir, Nieuwegein
logoAltrechtAltrecht GGZ, Zeist
logoSlotervaartVerloskunde Academie Slotervaart Ziekenhuis, Amsterdam
logoInhollandHogeschoolInHolland, Haarlem
logoInhollandHogeschoolInHolland, Amsterdam
logoLindenhoutLindenhout, Deventer
logoHUHogeschool, Utrecht
logoruRadboudRadboud Universiteit, Nijmegen
logoLevenseindekliniekExpertisecentrum Euthanasie, Den Haagh
logoIJsselzorgIJsselzorg, Zutphen
logoIriszorgIriszorg, Beekbergen
Leger des HeilsLeger des Heils, Almere
SIZASIZA, Apeldoorn
Universiteit, TwenteUniversiteit, Twente
IQHealth, NijmegenIQHealth, Nijmegen

Evaluatieonderzoek/enquêtes:

GGZ-enquête 2014, een onderzoek naar administratieve overbelasting en privacy. In samenwerking met Buro Tester, 2014.

Evaluatie Sober Regime. In opdracht van het Ministerie van Justitie WODC, afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen, 1997-1998.

Evaluatie-onderzoek project Transmurale Gezinsbegeleiding. In opdracht van: Projectgroep Transmurale Gezinsbegeleiding Rümke Groep, Utrecht, 1995-1996.

Evaluatie Landelijk Steunpunt Vrijwilligers Terminale Zorg. In opdracht van VTZ, Bunnik, 1997.

Verkennend onderzoek naar probleemgedrag van jongeren in de gemeente Velserbroek. In opdracht van RIAGG Midden-Kennemerland, Beverwijk, 1996.

Geestelijke Gezondheidszorg in relatie tot Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Een inventarisatie in Zuid-Kennemerland, Midden Kennemerland & Amstelland en de Meerlanden. In opdracht van de Regionale Instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg Kennemerland Amstelland en de Meerlanden, 1996.

Inventarisatie OGGZ-Problematiek en Zorgaanbod in de Kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland. In opdracht van de Stichting Regionale Instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg Kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland, 1996.

Evaluatie van Training voor Ziekenverzorgenden "Zorg voor je Vak'. In opdracht van NU'91, 1992

Enquete Positieve Instelling. In opdracht van NU'91, Utrecht, 1993, '94,'95,'96,'97.

Onderzoek naar belemmeringen bij het Implementeren van de Circonvaardigheden door CBR-Examinatoren. In opdracht van Circon BV, Amsterdam, 1991

Gedragsproblemen in Verpleeg- en Verzorgingshuizen in de gezondheidsregio Amsterdam. In opdracht van de SIGRA, 1995

Onderzoek naar de Vergrijzing in de Verstandelijk Gehandicaptenzorg in de Gezondheidsregio Amsterdam. In opdracht van de SIGRA, 1993

Onderzoek naar meningen van klanten over de afdeling Gespecialiseerd Jeugd en VolwassenenWerk (GJVW) van de Sociaal Pedagogische Dienst Amstelland en de Meerlanden. In opdracht van SPD Amstelland en de Meerlanden, 1994.

Onderzoek naar de omschrijving van taken voor de nieuwe functie van zorgconsulent bij de SPD Amstelland en de Meerlanden. In opdracht van SPD Amstelland en de Meerlanden, 1993.

Teambegeleiding in het kader van organisatiecultuurverandering:

Procesbegeleiding Structuur en Cultuurverandering in het Blijf van m'n Lijfhuis Haarlem. In opdracht van Stichting Blijf van m'n Lijf Haarlem, 1997-2000.

Ontwikkeling van een model voor Crisisinterventie in Regio Amsterdam Zuid-Oost. In opdracht van: RIAGG Amsterdam Oost, RIAGG Amsterdam Zuid-Oost, Frederik van Eeden Stichting en Academisch Medisch Centrum Amsterdam, 1993

Ontwikkeling en beschrijving van een draaiboek voor de Crisisdienst Oost/Zuid-Oost Amsterdam, 1995

Concretisering van een Centraal-DagActiviteitenCentrum (DAC) en een sub-DAC voor de regio's Oost en Zuid-Oost van het Samenwerkingsverband Amsterdam Oost/Zuid-Oost, 1992-1993.

Verpleegkundige Interventies vanuit een professionele grondhouding in het Willem Arntszhuis en de H.C. Rümke Groep. Opdracht van de H.C. Rümke Groep,1994-1995.

Ontwikkeling van en begeleiding bij de opzet van nieuwe organisatiestructuren:

Begeleiding van management bijeenkomsten om beleidsstrategie te verduidelijken van de afdeling GJVW de Sociaal Pedagogische Dienst Amstelland en de Meerlanden. In opdracht van SPD Amstelland en de Meerlanden, 1993.